Archives de catégorie : BE_ne_DESABO_FIGHTRZ_Smartmob

BE_ne_Desabo_Fightrz_Smartmob

MODALITEITEN VAN UITSCHRIJVING en HERROEPINGSRECHT

1-   UITSCHRIJVEN:

U kunt zich op elk moment uitschrijven van de Dienst door naar de pagina Mijn account te gaan nadat u bent ingelogd op de dienst.

U kunt op de knop « Uitschrijven » klikken, zodat u zich met één klik kunt uitschrijven.

U kunt zich ook uitschrijven door naar de volgende pagina te gaan: https://be.digitalgp.com/

U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice:

  • HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel L.121-21 van de (Franse) consumentenwet delen wij de Gebruiker mee dat hij over een termijn van veertien (14) volle dagen beschikt vanaf de aanvaarding en de inschrijving op de Dienst om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of boetes, met uitzondering van de eventuele retourkosten.

De termijn van veertien (14) dagen loopt vanaf de dag van de afsluiting van de overeenkomst.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker ons zijn beslissing meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring die ten vroegste aan ons gericht moet worden per:


• e-mail: customer@fightrz.be ;

Of per


• brief te versturen naar het volgende adres (geen afstempeling nodig):

Service Client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk

De Gebruiker moet in zijn aanvraag de volgende gegevens vermelden om de verwerking ervan mogelijk te maken:

– de volledige gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres) van de Gebruiker;

– de naam van de betrokken dienst;

– het onderwerp van de aanvraag;

– het telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving;

– de bankgegevens.

Er wordt hem per e-mail een ontvangstbevestiging gestuurd wanneer we kennisnemen van zijn verzoek tot herroeping.


In geval van herroeping door de Gebruiker van deze overeenkomst, zullen wij alle van hem ontvangen betalingen terugbetalen uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de Vennootschap op de hoogte wordt gebracht van zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst.