Archives de catégorie : BE_PLAYVOD_ML_DESABO_Smartmob

BE_PLAYVOD_NL_DESABO_Smartmob

MODALITEITEN VAN UITSCHRIJVING en HERROEPINGSRECHT

 

1-   UITSCHRIJVEN:

U kunt zich te allen tijde van de Dienst uitschrijven door te klikken op onderstaande link.

In geval van betaling via een mobiele telefoonrekening

Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Base op te zeggen naar uw Base-account: Uw BASE-account (via een 3G-mobiele telefoon) of klik hier (via wifi of uw pc).

Ga om uw abonnement met uw  mobiele telefoonoperator Orange op te zeggen naar uw Orange-account: Uw ORANGE-account (via een 3G-mobiele telefoon) of klik hier (via wifi of uw pc).

Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Proximus op te zeggen naar uw Proximus-account: Uw PROXIMUS-account (via een 3G-mobiele telefoon) of klik hier (via wifi of uw pc).

In geval van betaling per creditcard 

Om uw op de website ingeschreven abonnement op de Site op te zeggen kunt u hier klikken (u dient eerst in te loggen).

Indien deze procedure niet beantwoordt aan uw specifieke geval, verzoeken wij u om de voorwaarden van uw mobiele telefoonoperator of uw internetprovider te raadplegen en/of contact op te nemen met onze klantendienst: customer@playvod.be of door te bellen naar +32 (4) 277 9990 (tarief van een lokale oproep).

  • HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel L.221-18 van de consumentenwet delen wij de Gebruiker mee dat hij over een termijn van veertien (14) kalenderdagen beschikt vanaf de aanvaarding en de inschrijving op de Dienst om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of boetes, met uitzondering van de eventuele retourkosten.

De termijn van veertien (14) dagen loopt vanaf de dag van de afsluiting van de overeenkomst.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker ons zijn beslissing meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring die zo spoedig mogelijk aan ons gericht moet worden per:

• e-mail: customer@playvod.be ;

Of per

• brief te versturen naar het volgende adres (geen afstempeling nodig):

Service Client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk

De Gebruiker moet in zijn aanvraag de volgende gegevens vermelden om de verwerking ervan mogelijk te maken:

– de volledige gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres) van de Gebruiker;

– de naam van de betrokken dienst;

– het onderwerp van de aanvraag;

– het telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving;

– de gebruikte betalingswijze;

– in geval van betaling via een mobiele telefoonrekening, het mobiele telefoonnummer;

– de bankgegevens.

Er wordt slechts overgegaan tot één terugbetaling per Gebruiker. DGP behoudt zich het recht voor om zo nodig aanvullende informatie op te vragen.

In geval van facturatie via een creditcard wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de klantendienst of via “Mijn account”.

Na ontvangst van al deze documenten zal aan de Gebruiker per e-mail een ontvangstbewijs worden gestuurd ter bevestiging dat wij kennis hebben genomen van zijn verzoek tot herroeping.

In geval van herroeping door de Gebruiker van deze overeenkomst, zullen wij alle van hem ontvangen betalingen zo spoedig mogelijk terugbetalen vanaf de dag waarop de Vennootschap op de hoogte wordt gebracht van zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst.

Er wordt echter aan herinnerd dat ter toepassing van de bepalingen van artikel L.221-28 1° van de Consumentenwet de Gebruiker die de Dienst direct gebruikt er uitdrukkelijk mee instemt om af te zien van zijn herroepingsrecht na het gebruik van de Dienst.