Archives de catégorie : PL_ML_WarunkiCenowe_CLICNSCORES

PL_ML_WarunkiCenowe_CLICNSCORES

Aktywacja dost?pu do Serwisu mo?e zosta? dokonana poprzez zamówienie subskrypcji SMS MT – U?ytkownik b?dzie otrzymywa? max. 3 p?atne SMS/tydzie? przez czas nieokre?lony + 1 p?atny SMS po rejestracji (11,07 z? brutto za otrzymany SMS – 33,21 z?/tydz). Rezygnacja w ka?dym czasie – wys?anie SMS o tre?ci STOP CLICNSCORES na numer 60577 (dla u?ytkowników zapisanych na numerze 60577/ 60955 (dla u?ytkowników zapisanych na numerze 60955 od dnia 25/11/2016)/  (0 z?) z numeru telefonu dla którego Serwis zosta? zamówiony.