Archives de catégorie : BE_PLAYVOD_NL_LP_Smartmob

BE_PLAYVOD_NL_LP_Smartmob

* Uw computer of apparatuur moet over een internetverbinding beschikken. De inhoud kan gestreamd worden vanaf vaste apparatuur en mobiele apps, evenals via de PlayVOD-software die gedownload kan worden op de website www.playvod.be en via de Android-applicatie.

Afgesloten abonnement met betaling via mobiele telefoonrekening of per creditcard: Abonnement dat toegang biedt tot uw content tegen 4,99 euro incl. btw per week, stilzwijgend en automatisch verlengbaar zonder verbintenis in de tijd, inclusief de periode van vierentwintig (24) uur die uitsluitend voor Proximus-klanten wordt aangeboden.

Uitschrijving op het aanbod op ongeacht welk moment volgens de modaliteiten van de Betalingsoperator.

In geval van betaling via een mobiele telefoonrekening: Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Base op te zeggen naar uw Base-account: Uw BASE-account (via een 3G-mobiele telefoon) of klik hier (via wifi of uw pc).

Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Orange op te zeggen naar uw Orange-account: Uw ORANGE-account (via een 3G-mobiele telefoon)of klik hier (via wifi of uw pc).

Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Proximus op te zeggen naar uw Proximus-account: Uw PROXIMUS-account (via een 3G-mobiele telefoon) of klik hier (via wifi of uw pc).

In geval van facturatie per creditcard van een op de website afgesloten abonnement kunt u hier klikken (u dient eerst in te loggen).

Aankoop op gebruiksbasis door betaling via een mobiele telefoonrekening of per creditcard: 4,99 euro per aankoop van content als u geen PlayVOD abonnement hebt afgesloten of 3,99 euro als u een PlayVOD abonnement heeft. De content moet binnen 48 uur na aankoop bekeken worden.

Deze site wordt uitgegevendoor DIGITAL GLOBAL PASS (DGP) (HR Aix-en-Provence 390 944 429); 350 rue Denis Papin, Parc de la Duranne, Domaine du Tourillon, 13100 Aix-en-Provence, Frankrijk. Om per e-mail contact met ons op te nemen: hier klikken of per telefoon: 09 70 34 03 48 (tarief lokale oproep) Door gebruik te maken van deze dienst kan elke klant die zijn persoonsgegevens heeft opgegeven, gratis speciale aanbiedingen ontvangen van het bedrijf en haar partners (per e-mail, sms of oproepautomaat). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving beschikt de Klant over een recht op informatie, inzage, toegang, rectificatie, wissing (of recht op vergetelheid), overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en een recht op bezwaar om rechtmatige gronden en bezwaar tegen commerciële prospectie inzake alle persoonsgegevens die door DGP werden verkregen in het kader van de dienst.  De Klant kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen: hier klikken. In geval van geschillen kunt u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende overheid: de Cnil.

De toegang tot en het gebruik van de dienst is voorbehouden aan meerderjarigen of minderjarigen die vooraf toestemming hebben verkregen van hun wettelijke vertegenwoordiger. De klant erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden, Compatibiliteit. Wettelijke vermeldingen.

Privacybeleid.