Archives de catégorie : BE_PLAYVOD_NL_ML_Smartmob

BE_PLAYVOD_NL_ML_Smartmob

WETTELIJKE VERMELDINGEN

UITGEVER

De website www.playvod.be wordt uitgegeven door DIGITAL GLOBAL PASS (DGP)

Hoofdzetel: 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence – Frankrijk, aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van 1.203.258,00 euro, ingeschreven in het Handelsregister van Aix-en-Provence onder het nummer 390 944 429)

Intracommunautair BTW-nr FR 91 390 944 429

Hoofdredacteur: M. BRICHE, Voorzitter

KLANTENDIENST – CONTACT

Telefoon: +32 (4) 277 9990 (tarief lokale oproep)

E-mail: customer@playvod.be

Brief (zonder afstempeling): Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk

HOSTBEDRIJF

Amazon Web Services EMEA SARL

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Telefoonnummer: 00352 2789 0057

http://aws.amazon.com

EIGENDOM VAN DIGITAL GLOBAL PASS 

Alle content (foto’s, teksten, video’s, geluid, animaties, schema’s, enz.) die op de website kunnen worden geraadpleegd, zijn en blijven de exclusieve eigendom van DGP, de vennootschappen van de groep waartoe zij behoort, haar dochterondernemingen en/of haar partners. Het is verboden deze content te reproduceren, weer te geven of op de markt te brengen buiten de gevallen die uitdrukkelijk door de eigenaar ervan zijn toegestaan.

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel recht op de website, noch op alle content die er deel van uitmaakt.

Hoe dan ook is secundair gebruik tegen betaling of om niet van de content van de website verboden. Voor de totstandbrenging van een link met de website dient u vooraf contact op te nemen met DGP om hiervoor de vereiste schriftelijke toestemming te krijgen.

In geen enkel geval kan DGP aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade, verlies van programma’s of gegevens, die mocht voortvloeien uit het bestaan, de wijziging, de raadpleging en/of het gebruik van de gehele of een gedeelte van de website of van andere sites die ermee verbonden zijn of mochten zijn. In het geval dat links tot stand gebracht mochten worden met andere sites, door DGP of door zoekmachines, kan DGP in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de content van deze andere sites.