Archives de catégorie : NL_ML_LP_Newsletter_Smartmob_PLAYUP

NL_ML_LP_Newsletter_Smartmob_PLAYUP

De toegang tot de content van de Dienst vindt plaats via de inschrijving op een wekelijks abonnement dat stilzwijgend kan worden verlengd zonder verplichte looptijd.

Tariefvoorwaarden:

Aanbod Internet+ Mobile dat elke week of elke maand onbeperkt toegang biedt tot de content naargelang het aanbod waarop wordt ingeschreven: Afhankelijk van het abonnementskanaal zijn verschillende prijsaanbiedingen beschikbaar, hetzij een aanbod gefactureerd tegen 4 euro per week (exclusief aansluitingskosten) met de eerste week gratis, hetzij een aanbod gefactureerd tegen 4 euro per week (exclusief aansluitingskosten), hetzij een aanbod tegen 10 euro per maand (exclusief aansluitingskosten) als onderdeel van een maandabonnement.

Betaling via uw mobiele telefoonrekening.

Uitschrijving op het aanbod op ongeacht welk moment volgens de modaliteiten van de Betalingsoperator.

In geval van betaling via een mobiele telefoonrekening: Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Base op te zeggen naar uw Base-account: Uw BASE-account (via een 3G-mobiele telefoon) of klik hier (via wifi of uw pc).

Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Orange op te zeggen naar uw Orange-account: Uw ORANGE-account (via een 3G-mobiele telefoon)of klik hier (via wifi of uw pc).

Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Proximus op te zeggen naar uw Proximus-account: Uw PROXIMUS-account (via een 3G-mobiele telefoon) of klik hier (via wifi of uw pc).

Uitschrijven: In geval van facturatie via Internet Plus Mobile (3G, 4G of Full Web) gaat u naar uw klantaccount van uw mobiele telefoonoperator of naar de rubriek “Mijn account”, rechtstreeks via de site http://be.play-up.co.

Deze site wordt uitgegeven door DIGITAL GLOBAL PASS (DGP) (HR Aix-en-Provence nr. 390 944 429) – 350 rue Denis Papin, Parc de la Duranne, Domaine du Tourillon, 13100 Aix-en-Provence – Frankrijk. Om contact met ons op te nemen per e-mail: customer@be.play-up.co  of telefonisch via het nummer 09 70 34 03 48 (tarief lokale oproep). Door gebruik te maken van deze dienst kan elke klant die zijn https://digitalgp.com/personal_data_dgp_nl heeft opgegeven, gratis speciale aanbiedingen ontvangen van de onderneming en haar partners (per e-mail, SMS of automatisch oproepsysteem). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving beschikt de Klant over een recht op informatie, inzage, rectificatie, wissing (of recht op vergetelheid), overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en een recht op bezwaar om rechtmatige gronden en bezwaar tegen de commerciële prospectie met betrekking tot al zijn persoonsgegevens die door DGP werden verkregen in het kader van het gebruik van de dienst. De Klant kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar: hier klikken. In geval van geschillen kunt u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit in Frankrijk: de CNIL.

De toegang tot en het gebruik van de dienst is voorbehouden aan meerderjarigen of minderjarigen die vooraf toestemming hebben verkregen van hun wettelijke vertegenwoordiger. De klant erkent kennis te hebben genomen van de Algemene gebruiksvoorwaarden. Compatibiliteit. Wettelijke vermeldingen. Privacybeleid.